A mindenség egyetlen elv mentén működik: Isten megdicsőíti a Messiást

Hogyan teszi ezt Isten?
A láthatatlan világegyetemet, azaz a mennyei világot, és a látható világegyetemet, azaz az univerzumot fiának a Messiásnak ándékozta azaz, hogy ő benne nyerjen értelmet minden.A mindenség centruma, a fiú! Minden őbenne összpontosul.


Ez a végzés határozza meg az emberek üdvösségét is. Isten úgy rendelkezett, hogy az ember üdvössége minden szálával egyedül krisztushoz legyen kötve !

Ezért Isten az embert olyan helyzetbe hozta, hogy az elessen. Beleessen a bűnbe, halálba, és a kárhozatba, és csak a Messiás által lehessen megmenthető:„mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön”

/róma 11:32/

„de az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus krisztusban való hitből adassék a hívőknek”
/galata 3:22/


Iste azt mondta:
Az embert nem az emberből kiindulva, hanem magamból kiindulva szeretem! Mégpedig úgy, hogy fiam fájdalmain keresztül, vére árán kívánom szeretni. Mentő szeretettel, nagy áldozathozatal mellett kívánom magamhoz ölelni őket.

A Messiásban saját szeretetemet akarom végtelenül megdicsőíteni !Isten megdicsőített szeretetét irgalomnak nevezzük.

Minden Jézusért van! Ma is valahányszor valaki megszabadul a fájdalmak, a betegség, a sötétség, a halál, kötelékeiből; valamennyit Jézus értünk való szenvedéséért kapjuk.

Tehát; a mindenség működésének titka ez: a názáreti Jézus Messiás középpontba állítása, megdicsőítése.

Minden ő általa van, minden őbenne áll fenn, és minden őérte van. Üdvösségünk is csak általa lehet!

Jöjj ábrahám gyermeke, égi atyád, fia sebeinél kibékül veled!

Zimányi József
egy jó zsidóbarát

Ajánló

...

Média

Fotók

Megnézem >


Videók

Megnézem >


Hanganyagok

Megnézem >

...

Szeretjük a zsidókat

Istennek csodálatos terve van a zsidó néppel a végidőkre nézve...

Megnézem >

...

FRISS

Megnézem >