Az én Uram halála rettenetes volt a bűn és az átok miatt, másrészt gyönyörűséges volt az engedelmesség miatt.1

Az ószövetségi áldozatok rendje szépen mutatja a maga kiábrázoló liturgiájával az Isten Báránya áldozatának titkát. Mózes III. könyvének elején találhatóak ezek a törvények, ahol a különböző áldozatok Jézus Krisztus szolgálatának egy-egy részletét világítják meg.

Sorrendben első helyen, az égőáldozat2 olvasható, a bűnért való áldozat3 csak utána következik. A bűnért való áldozatban nem égettek el mindent az oltáron, az égőáldozatban viszont minden az oltárra került és hamuvá égett, ami Jézus Krisztus áldozatában az Atya iránti maradéktalan odaadását, a teljes lényéből fakadó teljes engedelmességét beszéli. Az égő áldozat füstje jóillatként szállt fel Istenhez.4

A kereszt tehát nemcsak a bűnért való áldozat oltára, hanem az egészen égő áldozaté is. Jézus Krisztus az önmagáról való tökéletes lemondásával,5 saját magának az Atya akarata6 iránti maradéktalan kiszolgáltatásával kielégítette Isten szívét.

A kereszt tehát első sorban a Fiú Atyja iránti szerelmének,7 legmélyebb, legőszintébb, legtökéletesebb8 kifejeződése. Olyan nyelven beszél, melyet egyedül az Atya értett.9

A kereszt az Atya gyönyörűsége, ahol teljességre jutott a szózat: „Te vagy amaz én szerelmes Fiam, tebenned gyönyörködöm”.10

Számunkra is a kereszt: a dicsekedésünk és örömünk.11 Szépségét semmi sem múlhatja felül, hiszen Istennek hozzánk való legmélyebb szeretetéről beszél.

Alapja és forrása minden áldásnak, amit Isten az ő népének ad.12 De még a kárhozatba rohanó engedetlen és gonosz világ is Jézus Krisztus kereszthaláláért kapja azokat a földi javakat, amelyeket a halál kapujáig élvezhet.13

Válogatások: Mackintosh C. H. Elmélkedések Mózes harmadik könyve felett című írásmagyarázatának gondolataiból


1, Ézs.52:13-15, Gal.6:14, Jel.5:12
2, III.Móz. 1.rész
3, III.Móz.4-5részek, 6:1-7
4, III.Móz.1:9, Ján.8:29.
5, Ján.10:17-18
6, Mt.26:39,42,44, Fil.2:8
7, Zsid.10:7, Zsolt.40:9.
8, Zsid.2:10.
9, Jel.19:12
10, Luk.3:22.
11, Gal.6:14.
12, Róm.8:32, Ef.1:3.
13, Mt.5:45

Zimányi József
egy zsidóbarát

Ajánló

...

Feltámadás

Jézus Krisztus biológiai életének utolsó 3 órájában szellemében átélte, és elszenvedte a szellemi halált, azaz a kárhozatot...

Megnézem >

...

Az igaz megtérés

Az igaz megtérést Isten munkálja. - Ez.36:26-27
Munkáját Szentlelke által végzi. - Ján.3:5
A Szentlélek hiányérzetet, sőt emésztő vágyat gerjeszt bennem Isten után, jóllehet lelkiismeretem fél Istentől. - I.Sám.7:2 ...

Megnézem >

...

A mindenség működési elve

A mindenség egyetlen elv mentén működik: Isten megdicsőíti a messiást
Hogyan teszi ezt Isten?

Megnézem >